Česká republika od roku 1989 v číslech - 2017

 

Úvodní poznámka


Časové řady obsahují ukazatele zobrazující v některých směrech vývoj ČR v posledních 30 letech. V tomto období však došlo ke značným politickým, hospodářským i sociálním systémovým změnám, na které musela reagovat i statistika změnami ve statistických zjišťováních, používáním nových klasifikací , změnou náplně nebo zavedením nových statistických ukazatelů a nutností přijmout mezinárodní standardy do statistické praxe. 

Proto se v některých případech nepodařilo sestavit srovnatelnou časovou řadu už od roku 1989, v jiných případech byla časová řada sestavena, ale srovnatelnost údajů je omezená. Uživatelé dat jsou na případnou nesrovnatelnost dat upozorněni buď v samostatných metodických poznámkách k celé kapitole nebo v poznámkách pod příslušnou tabulkou.