Revize cenové statistiky ve stavebnictví

 

Pro měsíční cenové indexy stavebních prací se provádějí běžné revize zveřejněných dat. Odhady měsíčního vývoje indexu cen stavebních prací se vždy po uplynutí čtvrtletí (46. den) běžně revidují (zpětně zpřesňují) podle nejnovějších výsledků přímého čtvrtletního šetření o pohybu cen stavebních prací Ceny Stav 1-04.

Cenová statistika stavebních prací a děl provádí periodicky mimořádné revize váhového systému, případně přechází na nový bazický základ. Účelem revize je zásadní aktualizace sledování vývoje cen. V rámci revize je prováděna aktualizace reprezentantů čtvrtletního statistického výkazu Ceny Stav 1-04. Při revizi může být provedena změna statistické proměnné, při které mohou nastat přerušení srovnatelnosti v časové řadě. 
Nejedná se o revizi dat ve smyslu opravy již zveřejněných informací. Vzniká nová statistická proměnná na novém váhovém systému. 
Poslední mimořádná revize byla provedena v roce 2017. 

 • Revize 2017 (průměr roku 2015 = 100) 
 • Metodika mimořádné revize cenové statistiky ve stavebnictví 2017
 • Revize 2010 – 2011 (průměr roku 2005 = 100)
 • Metodika mimořádné revize cenové statistiky ve stavebnictví 2010-2011
 • Rušení cenových indexů stavebních prací v CZ-CPA
 • Revize 2005 – 2006 (průměr roku 2005 = 100)
 • Metodika pro přepočet indexů cen ve stavebnictví
 • Tab. 1 Indexy cen stavebních prací, stavebních děl a nákladů stavební výroby
 • Revize 1999 – 2000 (průměr roku 2000 = 100)
 • Indexy cen stavebních prací a objektů - revize 2000

 • Obecné informace:
 • Politika revizí ČSÚ