Jiná skupina


990001-18 Odborná činnost - speciální zakázka
Cena: 400 CZK
Cena se stanoví v závislosti na časové náročnosti zakázky a na ceně práce odborného pracovníka. Uvedená cena se vztahuje k jedné hodině práce; minimální cena = 100 Kč (1/4 hod. práce). Mikrodata lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky.
 
990003-18 Výpis ze statistického zjišťování
Cena: 60 CZK
 
990004-18 Kopírovací služby - kopie A4 (jednostranná)
Cena: 3 CZK
3 Kč za 1 stranu A4; na počkání max. 20 ks kopií; větší počet kopií na základě objednávky. Kopírování pouze v souvislosti s požadavky na zajištění dat.
 
990011-18 Jednorázové využití služeb knihovny (bez vystavení čtenářského průkazu)
Cena: 20 CZK
 
990012-18 Registrace na 1 rok a vystavení průkazu - studenti a důchodci
Cena: 50 CZK
 
990013-18 Registrace na 1 rok a vystavení průkazu - ostatní
Cena: 100 CZK
 
990014-18 Prodloužení průkazu na 1 další rok - studenti a důchodci
Cena: 25 CZK
 
990015-18 Prodloužení průkazu na 1 další rok - ostatní
Cena: 50 CZK
 

Zpět na výběr skupiny