Jiná skupina


990001-23 Odborná činnost - speciální zakázka
Cena: 400 CZK
Cena se stanoví v závislosti na časové náročnosti zakázky a na ceně práce odborného pracovníka. Uvedená cena se vztahuje k jedné hodině práce; minimální cena = 100 Kč (1/4 hod. práce). Důvěrné statistické údaje lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky.
 
990003-23 Výpis ze statistického zjišťování
Cena: 60 CZK
 
990004-23 Kopírovací služby - kopie A4 (jednostranná)
Cena: 3 CZK
3 Kč za 1 stranu A4; na počkání max. 20 ks kopií; větší počet kopií na základě objednávky. Kopírování pouze v souvislosti s požadavky na zajištění dat.
 
990011-23 Jednorázové využití služeb knihovny (bez vystavení čtenářského průkazu)
Cena: 20 CZK
 
990012-23 Registrace na 1 rok a vystavení průkazu - studenti a důchodci
Cena: 50 CZK
 
990013-23 Registrace na 1 rok a vystavení průkazu - ostatní
Cena: 100 CZK
 
990014-23 Prodloužení průkazu na 1 další rok - studenti a důchodci
Cena: 25 CZK
 
990015-23 Prodloužení průkazu na 1 další rok - ostatní
Cena: 50 CZK
 
990195-23 SafeCentrum - manipulační poplatek za přístup (studenti)
Cena: 200 CZK
 
990196-23 SafeCentrum - manipulační poplatek za přístup (výzkumníci)
Cena: 500 CZK
 
990197-23 SafeCentrum - poplatek za každou další hodinu ověřování výstupu
Cena: 400 CZK
 
990198-23 SafeCentrum - poplatek za každý další půlden práce
Cena: 200 CZK
 
990212-23 Kopírovací služby - kopie A3 (jednostranná)
Cena: 5 CZK
5 Kč za 1 stranu A3; na počkání max. 20 ks kopií; větší počet kopií na základě objednávky. Kopírování pouze v souvislosti s požadavky na zajištění dat.
 

Zpět na výběr skupiny