Území, sídelní struktura


340064-21 RSO - adresní struktura - Adresní místa (souřadnice vchodů) za ČR
Cena: 6 000 CZK
 
340065-21 RSO - adresní struktura - Budovy s číslem domovním (souřadnice centroidů - středů budov) za ČR
Cena: 6 000 CZK
 
340067-21 RSO - adresní struktura - Ulice a veřejná prostranství za ČR
Cena: 150 CZK
 
340068-21 RSO - územní struktura - Obce ČR
Cena: 150 CZK
 
340069-21 RSO - územní struktura - Městské obvody a městské části ČR
Cena: 100 CZK
 
340070-21 RSO - územní struktura - Katastrální území ČR
Cena: 200 CZK
 
340071-21 RSO - územní struktura - Územně technické jednotky ČR
Cena: 300 CZK
 
340072-21 RSO - územní struktura - Základní sídelní jednotky ČR
Cena: 300 CZK
 
340073-21 RSO - územní struktura - Statistické obvody ČR
Cena: 0 CZK
 
340074-21 RSO - evidenční struktura - Části obce statistické (díl) ČR
Cena: 150 CZK
 
340075-21 RSO - evidenční struktura - Části obce (evidenční) ČR
Cena: 300 CZK
 
340076-21 RSO - evidenční struktura - Díly základních sídelních jednotek ČR
Cena: 300 CZK
 
340077-21 RSO - speciální vrstvy - Obce s rozšířenou působností (ORP) ČR
Cena: 60 CZK
 
340078-21 RSO - speciální vrstvy - Pověřené obecní úřady (POÚ) ČR
Cena: 100 CZK
 
340079-21 RSO - speciální vrstvy - Správní obvody Prahy
Cena: 50 CZK
 
340080-21 RSO - speciální vrstvy - Statutární města a Praha
Cena: 50 CZK
 
340081-21 RSO - speciální vrstvy - Finanční úřady ČR
Cena: 50 CZK
 
340082-21 RSO - speciální vrstvy - Matriční úřady ČR
Cena: 50 CZK
 
340083-21 RSO - speciální vrstvy - Stavební úřady ČR
Cena: 50 CZK
 
340084-21 RSO - speciální vrstvy - Definiční body jedné územní struktury ČR
Cena: 150 CZK
 
340085-21 RSO - výběry adresní struktury podle jednoho územního kritéria - NUTS3
Cena: 1 400 CZK
Ke všem výběrům je ještě účtována cena práce odborného pracovníka v rozsahu minimálně 1/4 hodiny, tj. 100 Kč.
 
340086-21 RSO - výběry adresní struktury podle jednoho územního kritéria - LAU1
Cena: 900 CZK
Ke všem výběrům je ještě účtována cena práce odborného pracovníka v rozsahu minimálně 1/4 hodiny, tj. 100 Kč.
 
340087-21 RSO - výběry adresní struktury podle jednoho územního kritéria - ORP, POÚ
Cena: 600 CZK
Ke všem výběrům je ještě účtována cena práce odborného pracovníka v rozsahu minimálně 1/4 hodiny, tj. 100 Kč.
 
340088-21 RSO - výběry adresní struktury podle jednoho územního kritéria - obec a nižší územní členění
Cena: 450 CZK
Ke všem výběrům je ještě účtována cena práce odborného pracovníka v rozsahu minimálně 1/4 hodiny, tj. 100 Kč.
 
340089-21 RSO - překlopení souřadnicového systému S-JTSK do WGS84
Cena: 450 CZK
 
340090-21 RSO - aktualizace
Cena: 0 CZK
RSO - aktualizace - cena za původně koupený produkt (jedná se o koupi před méně než 18 měsíci) násobená aktualizačním koeficientem 0,2.
 
340091-21 RSO - vrstvy územní struktury celkem
Cena: 1 200 CZK
 
340092-21 RSO - vrstvy evidenční struktury celkem
Cena: 600 CZK
 
340093-21 RSO - speciální vrstvy - hranice území celkem
Cena: 200 CZK
 
340094-21 RSO - speciální vrstvy - definiční body celkem
Cena: 1 000 CZK
 
340127-21 RSO - adresní struktura - Statistické budovy (vchody k bytům)
Cena: 7 500 CZK
 

Zpět na výběr skupiny