Zaměstnanost, nezaměstnanost


250141-24 VŠPS – 1 období (čtvrtletí/rok)
Cena: 500 CZK
Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky.
 
250142-24 VŠPS – ad hoc modul
Cena: 500 CZK
Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky. Dodatečné specifické šetření mimo rámec standardní části VŠPS.
 
250143-24 VŠPS – roční databáze
Cena: 1 500 CZK
Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky. Roční databáze obsahuje souhrn čtvrtletních databází za jeden rok a roční databázi (tzv. roční průměry).
 

Zpět na výběr skupiny