Časové řady základních ukazatelů statistiky práce - únor 2015

 
Kód: 110025-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Irena Ptáčníková
E-mail: irena.ptacnikova@czso.cz

Proti vydání ze srpna 2014 byly aktualizovány tabulky: 1a, 2a, 3a, 8a, 9a, 10a, 20a, 21, 22, 23a
Metodický úvod
Word PDF
Tab. 1a Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) (fyzické osoby)
2005-2013
Excel PDF
Tab. 2a Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a krajů (fyzické osoby)
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008 Excel PDF
2009 Excel PDF
2010 Excel PDF
2011 Excel PDF
2012
Excel PDF
2013 Excel PDF
Tab. 3a Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) (přepočtené počty)
2005-2013
Excel PDF
Tab. 7a Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér – čtvrtletní údaje (přepočtené počty)
2000-2002 Excel PDF
2003-2005 Excel PDF
2006-2008 Excel PDF
2009-2011 Excel PDF
2012-2013
Excel PDF
Tab. 7b Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér – kumulace čtvrtletních údajů (přepočtené počty)
2000-2013
Excel PDF
Tab. 8a Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) (v Kč, na fyzické osoby)
2005-2013 Excel PDF
Tab. 9a Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a krajů (v Kč, na fyzické osoby)
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008 Excel PDF
2009 Excel PDF
2010 Excel PDF
2011 Excel PDF
2012 Excel PDF
2013 Excel PDF
Tab. 10a Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) (v Kč, na přepočtené počty)
2005-2013
Excel PDF
Tab. 14a Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE ) a sfér – čtvrtletní údaje (v Kč na přepočtené počty)
2000-2002 Excel PDF
2003-2005 Excel PDF
2006-2008 Excel PDF
2009-2011 Excel PDF
2012-2013
Excel PDF
Tab. 14b Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér – kumulace čtvrtletních údajů (v Kč na přepočtené počty)
2000-2013
Excel PDF
Tab. 16 Podíly zaměstnanců v % podle výše hrubé měsíční mzdy
2002-2010 Excel PDF
Tab. 16a Podíly zaměstnanců v % podle výše hrubé měsíční mzdy 2010-2013 Excel PDF
Tab. 18 Mediány hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd KZAM, věku a pohlaví zaměstnanců
2002-2010 Excel PDF
Tab. 18a Mediány hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd CZ-ISCO, věku a pohlaví zaměstnanců 2010-2013 Excel PDF
Tab. 19 Struktura nákladů práce v civilním sektoru národního hospodářství (třídění: sekce OKEČ, typ hospodaření, velikost jednotky, kraj) (v Kč na přepočtené počty)
1993 Excel PDF
1994 Excel PDF
1995 Excel PDF
1996 Excel PDF
1997 Excel PDF
1998 Excel PDF
1999 Excel PDF
Tab. 20 Struktura nákladů práce v národním hospodářství (třídění: sekce OKEČ, typ hospodaření, velikost jednotky, kraj) (v Kč na přepočtené počty)
2000 Excel PDF
2001 Excel PDF
2002 Excel PDF
2003 Excel PDF
2004 Excel PDF
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
Tab. 20a Struktura nákladů práce v národním hospodářství (třídění: sekce CZ-NACE, velikost jednotky, kraj) (v Kč na přepočtené počty)
2008 Excel PDF
2009 Excel PDF
2010 Excel PDF
2011 Excel PDF
2012 Excel PDF
2013 Excel PDF
Tab. 21 Počet neumístěných uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob – podle pohlaví (stav ke konci měsíce)
2005-2007
Excel PDF
2008-2010
Excel PDF
2011-2013
Excel PDF
2014
Excel PDF
Tab. 22 Počet neumístěných uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst – podle NUTS 3 (stav k 31.12.)
2005-2007
Excel PDF
2008-2010 Excel PDF
2011-2013 Excel PDF
2014 Excel PDF
Tab. 23a Míra volných pracovních míst podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) – čtvrtletní údaje
2008-2011
Excel PDF
2012-2014
Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 20.02.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.