Časové řady základních ukazatelů statistiky práce - leden 2010

 
Kód: w-3107-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Proti vydání z července 2009 došlo k těmto změnám: nově byly zařazeny tabulky 7a, 7b, 14a, 14b o počtu zaměstnanců a jejich průměrných mzdách a tabulka 20a o struktuře nákladů práce v členění podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE, platné od 1. 1. 2008, která v uváděné úrovni plně odpovídá mezinárodní klasifikaci NACE Rev. 2, aktualizovány byly tabulky 20 až 22 zcela nově byly zařazeny tabulky 23 a 23a o míře volných pracovních míst v členění podle dříve platné klasifikace OKEČ i nové CZ-NACE
  
Metodický úvod Word PDF
Komentář Word PDF
Tab. 1 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle odvětví – oddíly OKEČ (fyzické osoby), 1995-2007 Excel PDF
Tab. 2 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle odvětví a krajů (fyzické osoby)
2002 Excel PDF
2003 Excel PDF
2004 Excel PDF
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
Tab. 3 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle odvětví – oddíly OKEČ (přepočtené osoby), 1998-2007 Excel PDF
Tab. 4 Průměrný počet zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle odvětví a sfér (fyzické osoby), 1955-1992 Excel PDF
Tab. 5 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle odvětví (oddíly OKEČ) a sfér (fyzické osoby), 1993-2008 Excel PDF
Tab. 6 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle odvětví (oddíly OKEČ) a sfér - čtvrtletní údaje (fyzické osoby), 2000-2008 Excel PDF
Tab. 7a Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér – čtvrtletní údaje (přepočtené počty), 2000-2008 Excel PDF
Tab. 7b Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér (přepočtené počty), 2000-2008 Excel PDF
Tab. 8 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle odvětví – oddíly OKEČ (v Kč, na fyzické osoby), 1995-2007 Excel PDF
Tab. 9 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle odvětví a krajů (v Kč, na fyzické osoby)
2002 Excel PDF
2003 Excel PDF
2004 Excel PDF
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
Tab. 10 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle odvětví – oddíly OKEČ (v Kč, na přepočtené počty), 1998-2007 Excel PDF
Tab. 11 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle odvětví a sfér (v Kč, na fyzické osoby), 1955-1992 Excel PDF
Tab. 12 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle odvětví (oddíly OKEČ) a sfér (v Kč na fyzické osoby), 1993-2008 Excel PDF
Tab. 13 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle odvětví (oddíly OKEČ) a sfér – čtvrtletní údaje (v Kč, na fyzické osoby), 2000-2008 Excel PDF
Tab. 14 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle odvětví (oddíly OKEČ) a sfér – čtvrtletní údaje (v Kč, na přepočtené počty), 2000-2008 Excel PDF
Tab. 14a Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér – čtvrtletní údaje (v Kč, na přepočtené počty), 2000-2008 Excel PDF
Tab. 14b Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér (v Kč, na přepočtené počty), 2000-2008 Excel PDF
Tab. 15 Počet zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství podle výše hrubé měsíční mzdy
1959 - 1981 Excel PDF
1985 - 1994 Excel PDF
1995 - 1999 Excel PDF
2000 - 2002 Excel PDF
Podíly zaměstnanců v % podle výše hrubé měsíční mzdy, 1996 - 2001 Excel PDF
Tab. 16 Podíly zaměstnanců v % podle výše hrubé měsíční mzdy, 2002-2008 Excel PDF
Tab. 17 Průměrné hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd KZAM, věku a pohlaví zaměstnanců, 1996-2001 Excel PDF
Tab. 18 Mediány hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd KZAM, věku a pohlaví zaměstnanců, 2002-2008 Excel PDF
Tab. 19 Struktura nákladů práce v civilním sektoru národního hospodářství
1993 Excel PDF
1994 Excel PDF
1995 Excel PDF
1996 Excel PDF
1997 Excel PDF
1998 Excel PDF
1999 Excel PDF
Tab. 20 Struktura nákladů práce v národním hospodářství
2000 Excel PDF
2001 Excel PDF
2002 Excel PDF
2003 Excel PDF
2004 Excel PDF
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008 Excel PDF
Tab. 20a Struktura nákladů práce v národním hospodářství 2008 Excel PDF
Tab. 21 Počet neumístěných uchazečů o zaměstnání a míra registrované nezaměstnanosti – podle pohlaví (stav ke konci měsíce)
1990 - 1992 Excel PDF
1993 - 1995 Excel PDF
1996 - 1998 Excel PDF
1999 - 2001 Excel PDF
2002 - 2004 Excel PDF
2005 - 2007 Excel PDF
2008-2009 Excel PDF
Tab. 22 Počet neumístěných uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst – podle NUTS 3 (stav k 31. 12.)
1995-1996 Excel PDF
1997-1999 Excel PDF
2000-2001 Excel PDF
2002-2003 Excel PDF
2004-2006 Excel PDF
2007-2009 Excel PDF
Tab. 23 Míra volných pracovních míst podle odvětví OKEČ Excel PDF
Tab. 23a Míra volných pracovních míst podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.01.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.