Časové řady základních ukazatelů statistiky práce - červenec 2010

 
Kód: w-3107-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Anna Porubská
E-mail: anna.porubska@czso.cz

Proti vydání z ledna 2010 byly aktualizovány tyto tabulky: nově 1 až 3, 7a, 7b, 8 až 10, 14a, 14b, 16, 18, 21 až 23a
Metodický úvod Word PDF
Tab. 1 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle odvětví – oddíly OKEČ (fyzické osoby), 1995-2008
Excel PDF
Tab. 2 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle odvětví (sekce OKEČ) a krajů (fyzické osoby)
2002 Excel PDF
2003 Excel PDF
2004 Excel PDF
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008
Excel PDF
Tab. 3 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle odvětví – oddíly OKEČ (přepočtené počty), 1998-2008
Excel PDF
Tab. 4 Průměrný počet zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle odvětví a sfér (sekce OKEČ) - fyzické osoby, 1955-1992 Excel PDF
Tab. 5 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle odvětví (oddíly OKEČ) a sfér (fyzické osoby), 1993-2008 Excel PDF
Tab. 6 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle odvětví (oddíly OKEČ) a sfér - čtvrtletní údaje (fyzické osoby), 2000-2008 Excel PDF
Tab. 7 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle odvětví (oddíly OKEČ) a sfér – čtvrtletní údaje (přepočtené počty), 2000-2008 Excel PDF
Tab. 7a Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér – čtvrtletní údaje (přepočtené počty), 2000-2009
Excel PDF
Tab. 7b Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér (přepočtené počty), 2000-2009
Excel PDF
Tab. 8 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle odvětví – oddíly OKEČ (v Kč, na fyzické osoby), 1995-2008
Excel PDF
Tab. 9 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle odvětví a krajů (sekce OKEČ) - v Kč, na fyzické osoby
2002 Excel PDF
2003 Excel PDF
2004 Excel PDF
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008
Excel PDF
Tab. 10 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle odvětví – oddíly OKEČ (v Kč, na přepočtené počty), 1998-2008
Excel PDF
Tab. 11 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle odvětví a sfér (sekce OKEČ) v Kč, na fyzické osoby, 1955-1992 Excel PDF
Tab. 12 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle odvětví (oddíly OKEČ) a sfér (v Kč na fyzické osoby), 1993-2008 Excel PDF
Tab. 13 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle odvětví (oddíly OKEČ) a sfér – čtvrtletní údaje (v Kč, na fyzické osoby), 2000-2008 Excel PDF
Tab. 14 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle odvětví (oddíly OKEČ) a sfér – čtvrtletní údaje (v Kč, na přepočtené počty), 2000-2008 Excel PDF
Tab. 14a Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE ) a sfér – čtvrtletní údaje (v Kč na přepočtené počty), 2000-2009
Excel PDF
Tab. 14b Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE ) a sfér (v Kč na přepočtené počty), 2000-2009
Excel PDF
Tab. 15 Počet zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství podle výše hrubé měsíční mzdy
1959 - 1981 Excel PDF
1985 - 1994 Excel PDF
1995 - 1999 Excel PDF
2000 - 2002 Excel PDF
Podíly zaměstnanců v % podle výše hrubé měsíční mzdy, 1996 - 2001 Excel PDF
Tab. 16 Podíly zaměstnanců v % podle výše hrubé měsíční mzdy, 2002-2009
Excel PDF
Tab. 17 Průměrné hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd KZAM, věku a pohlaví zaměstnanců, 1996-2001 Excel PDF
Tab. 18 Mediány hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd KZAM, věku a pohlaví zaměstnanců, 2002-2009
Excel PDF
Tab. 19 Struktura nákladů práce v civilním sektoru národního hospodářství
1993 Excel PDF
1994 Excel PDF
1995 Excel PDF
1996 Excel PDF
1997 Excel PDF
1998 Excel PDF
1999 Excel PDF
Tab. 20 Struktura nákladů práce v národním hospodářství
2000 Excel PDF
2001 Excel PDF
2002 Excel PDF
2003 Excel PDF
2004 Excel PDF
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008 Excel PDF
Tab. 20a Struktura nákladů práce v národním hospodářství 2008 Excel PDF
Tab. 21 Počet neumístěných uchazečů o zaměstnání a míra registrované nezaměstnanosti – podle pohlaví (stav ke konci měsíce)
1990 - 1992 Excel PDF
1993 - 1995 Excel PDF
1996 - 1998 Excel PDF
1999 - 2001 Excel PDF
2002 - 2004 Excel PDF
2005 - 2007 Excel PDF
2008 - 2009 Excel PDF
2008 - 2010
Excel PDF
Tab. 22 Počet neumístěných uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst – podle NUTS 3 (stav k 31. 12.)
1995 - 1996 Excel PDF
1997 - 1999 Excel PDF
2000 - 2001 Excel PDF
2002 - 2003 Excel PDF
2004 - 2006 Excel PDF
2007 - 2009 Excel PDF
2007 - 2010
Excel PDF
Tab. 23 Míra volných pracovních míst podle odvětví (sekce OKEČ), 2005-2009
Excel PDF
Tab. 23a Míra volných pracovních míst podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE), 2008-2010
Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.