Školy a školská zařízení - školní rok 2018/2019


C.3 Střední školy poskytující nástavbové studium
Tab. 116 Střední vzdělávání - nástavbové studium - školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 117 Střední vzdělávání - nástavbové studium - školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi v krajském srovnání 2018/19 Excel PDF
Tab. 118 Střední vzdělávání - nástavbové studium - žáci podle skupin oborů vzdělávání v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF

Zveřejněno dne: 28.08.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.