Školy a školská zařízení - školní rok 2018/2019


C.2 Střední školy poskytující všeobecné vzdělávání s maturitní zkouškou
Tab. 103 Gymnázia celkem - školy, třídy a žáci v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 104 Gymnázia celkem - žáci v denním vzdělávání podle typu a ročníku gymnázia v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 105 Gymnázia celkem - nově přijatí žáci do 1. ročníku v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 106 Gymnázia celkem - absolventi v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 107 Gymnázia podle zřizovatele školy - školy, třídy a žáci v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 108 Gymnázia v krajském srovnání - školy, třídy a žáci ve školním roce 2018/19 Excel PDF
Tab. 109 Gymnázia v krajském srovnání - nově přijatí žáci do 1. ročníku ve školním roce 2018/19 a absolventi za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 110 Gymnázia v krajském srovnání - počet škol v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 111 Gymnázia v krajském srovnání - počet žáků v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 112 Gymnázia v krajském srovnání - počet nově přijatých žáků do 1. ročníku celkem v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 113 Gymnázia v krajském srovnání - počet nově přijatých žáků do 1. ročníku gymnázií s čtyřletým vzděláváním v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 114 Gymnázia v krajském srovnání - počet nově přijatých žáků do 1. ročníku gymnázií s víceletým vzděláváním v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 115: Gymnázia v krajském srovnání - počet absolventů v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF

Zveřejněno dne: 28.08.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.