Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. čtvrtletí 2023


C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
Tab. C.1 Vybrané ukazatele v Plzeňském kraji a jeho okresech Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.06.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.