Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. až 3. čtvrtletí 2016


C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
Tab. C.1 Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.