Statistický bulletin - Středočeský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2021


C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
Tab. C.1 Vybrané ukazatele ve Středočeském kraji a jeho okresech Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.