Statistický bulletin - Středočeský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2018


C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
Tab. C.1 Vybrané ukazatele ve Středočeském kraji a jeho okresech Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.04.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.