Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2015


C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
Tab. C.1 Vybrané ukazatele v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.