Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2019


C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
Tab. C.1 Vybrané ukazatele v Plzeňském kraji a jeho okresech Excel PDF

Zveřejněno dne: 06.04.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.