Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. čtvrtletí 2016


C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
Tab. C.1 Vybrané ukazatele ve Zlínském kraji podle okresů Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.