Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. čtvrtletí 2015


C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
Tab. C.1 Vybrané ukazatele v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2015 Excel

Zveřejněno dne: 07.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.