Statistický bulletin - Pardubický kraj - 1. čtvrtletí 2020


C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
Tab. C.1 Vybrané ukazatele v Pardubickém kraji a jeho okresech Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.