Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2021


C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
Tab. C.1 Vybrané ukazatele v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.04.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.