Bytová výstavba v územích České republiky - v letech 1997 až 2011

 
Kód: e-8209-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Silvie Lukavcová
E-mail: silvie.lukavcova@czso.cz

Textová část Word PDF

Přehledy
Přehled 01 Dokončené byty v krajích a okresech České republiky v letech 1997 - 2011 Excel PDF
Přehled 02 Zahájené byty v krajích a okresech České republiky v letech 1997 - 2011 Excel PDF
Přehled 03 Intenzita bytové výstavby v krajích a okresech České republiky v letech 1997 - 2011 Excel PDF
Přehled 04 Intenzita zahajované bytové výstavby v krajích a okresech České republiky v letech 1997 - 2011 Excel PDF
Přehled 05 Plynulost bytové výstavby v krajích a okresech České republiky v letech 1997 - 2011 Excel PDF
Přehled 06 Byty dokončené mimo rodinné domy v krajích a okresech České republiky v letech 1997 - 2011 Excel PDF
Přehled 07 Podíl bytů dokončených mimo rodinné domy v krajích a okresech České republiky v letech 1997 - 2011 Excel PDF
Přehled 08 Byty dokončené podle druhu stavby a intenzita bytové výstavby v letech 1997 - 2011 podle krajů a podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel PDF
Přehled 09 Byty zahájené podle druhu stavby a intenzita zahájené bytové výstavby v letech 1997 - 2011 podle krajů Excel PDF
Přehled 10 Velikost nových rodinných domů dokončených 1997 - 2011 a jejich pozemků podle krajů Excel PDF
Přehled 11 Velikost nových bytových domů dokončených 1997 - 2011 a jejich pozemků podle krajů Excel PDF
Přehled 12 Velikost bytů dokončených ve stavbách pro bydlení v letech 1997 - 2011 podle krajů Excel PDF
Přehled 13 Vybavení bytů dokončených 1997 - 2011 (v %) podle krajů Excel PDF
Přehled 14 Struktura bytů dokončených v letech 1997 - 2011 podle nosné konstrukce v krajích ČR Excel PDF
Přehled 15 Doba výstavby domů (v měsících) a podíl bytů dokončených po 61 a více měsících z úhrnu bytů dokončených v letech 1997 - 2011 podle krajů Excel PDF
Přehled 16 Pořizovací hodnota bytů dokončených v rodinných a v bytových domech v letech 1997 - 2011 podle krajů a podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel PDF
Přehled 17 Byty dokončené v letech 1997 - 2011 podle druhu staveb a podle velikostních skupin obcí za kraje Excel PDF
Přehled 18 Vybrané ukazatele bytů dokončených ve stavbách pro bydlení v letech 1997 - 2011 v ČR podle velikostních skupin obcí Excel PDF

Tabulky
Tab 1 Počet dokončených bytů v České republice 1948 - 2011 Word PDF
Tab 2 Retrospektiva počtu dokončených bytů v České republice podle pětiletých období 1946 - 2011 Word PDF
Tab 3 Dokončené byty získané nástavbami a přístavbami v České republice 1971 - 2011 Word PDF
Tab 4 Zahájené stavby bytů v České republice 1971 - 2011 podle investičních forem výstavby Word PDF
Tab 5 Retrospektiva počtu zahájených bytů v České republice podle pětiletých období 1971 - 2011 Word PDF
Tab 6 Zahájené stavby bytů v České republice 1971 - 2011 na 1 000 obyvatel stř. stavu ročně a struktura podle investičních forem výstavby (v %) Word PDF

Grafy
Graf 1 Dlouhodobý vývoj bytové výstavby od roku 1948 Word
Graf 2 Vývoj počtu dokončených bytů od roku 1971 Word
Graf 3 Vývoj počtu zahájených bytů od roku 1971 Word
Graf 4 Byty dokončené v letech 1997 - 2011 podle druhu budovy Word
Graf 5 Byty zahájené v letech 1997 - 2011 podle druhu budovy Word
Graf 6 Bytová výstavba v letech 1997 - 2011 podle krajů Word
Graf 7 Intenzita bytové výstavby v období 1997 - 2011 podle druhu budovy a podle krajů Word
Graf 8 Intenzita zahajované bytové výstavby v období 1998 - 2011 podle druhu budovy a podle krajů Word
Graf 9 Intenzita bytové výstavby v obdobích 1997 - 2001, 2002 - 2006 a 2007 - 2011 podle krajů Word
Graf 10 Intenzita bytové výstavby v obdobích 1997 - 2001, 2002 - 2006 a 2007 - 2011 podle velikostních skupin obcí Word
Graf 11 Intenzita bytové výstavby v obdobích 1997 - 2011 podle druhu budovy a podle velikostních skupin obcí Word
Graf 12 Struktura bytové výstavby 1997 - 2011 v krajích ČR podle velikostních skupin obcí Word
Graf 13 Struktura bytové výstavby podle druhu budovy ve městech s 50 tis. a více obyvateli v období 1997 - 2011 Word
Graf 14 Struktura bytů dokončených v rodinných domech v letech 1997 - 2011 podle doby výstavby domů Word
Graf 15 Struktura bytů dokončených v bytových domech v letech 1997 - 2011 podle doby výstavby domů Word
Graf 16 Průměrná pořizovací hodnota 1 m2 užitkové plochy bytů dokončených 1997 - 2011 (v Kč) Word
Graf 17 Průměrná pořizovací hodnota 1 m2 užitkové plochy bytů dokončených v nových rodinných domech v letech 2008 - 2011 podle krajů (v Kč) Word
Graf 18 Průměrná pořizovací hodnota 1 m2 užitkové plochy bytů dokončených v nových bytových domech v letech 2008 - 2011 podle krajů (v Kč) Word

Kartogramy
Kartogram 1 Intenzita bytové výstavby 1997 - 2011 – počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel středního stavu průměrně ročně podle správních obvodů ORP JPG
Kartogram 2 Podíl nových bytů v rodinných domech v % celkového počtu dokončených bytů 1997 - 2011 podle správních obvodů ORP JPG
Kartogram 3 Počet dokončených bytů a intenzita bytové výstavby 1997 - 2011 ve městech s 10 000 a více obyvateli JPG
Kartogram 4 Počet dokončených bytů a intenzita bytové výstavby 1997 - 2011 ve vybraných městech do 10 000 obyvatel JPG
Kartogram 5 Rozmístění nové bytové výstavby 2011 podle obcí JPG
Kartogram 6 Rozmístění nové bytové výstavby 1997 - 2011 podle obcí JPG
Kartogram 7 Intenzita bytové výstavby 1997 - 2011 podle obcí ve správních obvodech ORP JPG
Kartogram 7 Intenzita bytové výstavby v roce 2011 podle obcí ve správních obvodech ORP JPG
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.01.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.