Bytová výstavba - časové řady

 

  • Tab. 1 Bytová výstavba 1993 - 2008
  • Tab. 2 Bytová výstavba v České republice - byty zahájené 1998 - 2008
  • Tab. 3 Bytová výstavba v České republice - byty dokončené 1998 - 2008