Budoucnost ICT sektoru v ČR - odborný seminář

 

V pátek 20. listopadu 2009 proběhl na půdě vysoké školy ekonomické odborný seminář Budoucnost ICT sektoru v ČR, který ve spolupráci s Českým statistickým úřadem pořádala Česká společnost pro systémovou integraci. Semináře se zúčastnili zástupci významných IT asociací, přední představitelé akademického sektoru a vedoucí pracovníci IT firem v ČR, kteří hledali odpovědi a vysvětlení na řadu otázek týkajících se právě budoucnosti ICT sektoru v České republice.

Před diskusním blokem zazněla z úst pracovníků ČSÚ přednáška obsahující nejnovější data z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Tento příspěvek a jeho stručné shrnutí naleznete na následujících řádcích:

 • Statistika informační ekonomiky - přednáška
 • Statistika informační ekonomiky - shrnutí
 • Data z oblasti informační ekonomiky naleznete v publikaci Informační ekonomika v číslech 2009, která obsahuje základní statistické informace o IT odbornících, Výdajích a investicích v oblasti ICT, Výzkumu, vývoji a patentech v oblasti ICT, Zahraničním obchodu s ICT a o situaci v ICT sektoru.
 • Statistická data týkající se rozšíření informačních technologií v hlavních oblastech naší společnosti naleznete v publikaci Informační společnost v číslech 2009. Základní statistické informace zde obsažené se týkají IT infrastruktury a využívání informačních technologií v domácnostech, mezi jednotlivci, v podnicích, ve veřejné správě, ve školství a ve zdravotnictví. Ukazatele, které jsou v této brožurce prezentovány, vypovídají o stavu informační společnosti v České republice a v zemích Evropské unie.
 • Podrobné aktuální statistiky z oblasti ICT jsou zveřejňovány na stránkách ČSÚ v sekci Informační technologie: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_t echnologie_pm
 • Kontaktní osoba pro statistiky Informačních technologií na ČSÚ:
  Ing. Martin Mana
  tel: 274 052 369
  martin.mana@czso.cz