Blíží se nový školní rok

 

 31. srpna 2018

V pondělí začne nový školní rok. V tom posledním usedlo do lavic základních škol 926 tisíc žáků. Výrazně roste i počet dětí ve školkách. Mohou za to populačně silné ročníky.


V uplynulém školním roce v Česku fungovalo 5 269 mateřských škol. Navštěvovalo je 363 tisíc dětí, o čtvrtinu víc než před deseti lety. Jedna třída v mateřince sdružuje průměrně 23 dětí, v soukromých školkách je to o 7 méně. „Největší zastoupení ve školkách mají 5leté děti, pro které je předškolní vzdělávání od minulého roku povinné. Podíl dvouletých dětí v mateřských školách každoročně stoupá a za posledních deset let vzrostl z 8 % na 13 %,“ popisuje Helena Chodounská z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Díky populačně silným ročníkům a jejich nástupu k povinné školní docházce se už sedm let zvyšuje i počet žáků základních škol. V minulém školním roce navštěvovalo 4 155 základních škol 926 tisíc žáků.

Do první třídy bylo v minulém školním roce přijato 112 tisíc nových žáků. Podíl prvňáků starších 7 let nastupujících po odkladu povinné školní docházky byl 22 %. Mezi dětmi, které mají odklad, výrazně převládají chlapci.

Na 1 308 středních školách studovalo v uplynulém školním roce 422 tisíc žáků. „Za posledních deset let klesl jejich počet o 26 %, což souvisí s nízkou porodností na konci devadesátých let a na začátku tisíciletí. Slabé populační ročníky jsou teď ve věku vysokoškolských a středoškolských studií,“ říká Adriana Ondrušová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Podle aktuálních dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy studovalo 74 % středoškoláků na středních školách s maturitní zkouškou, z toho v odborném vzdělání s maturitou 43 % a na gymnáziích 31 % žáků. Na školách poskytujících střední vzdělání s výučním listem se vzdělávalo 21 % žáků. Nástavbové vzdělávání se týkalo 4 % středoškoláků. Ostatní studovali obory bez výučního listu i maturity nebo na konzervatořích.

„Studentů vysokých škol přibývalo do roku 2010. Od té doby jejich řady postupně řídnou. Vloni studovalo na vysokých školách bezmála 300 tisíc studentů, což je o čtvrtinu méně než před sedmi lety,“ vysvětluje předseda ČSÚ Marek Rojíček. Většina studentů byla zapsána na veřejných vysokých školách.

Podrobnosti naleznete v nové publikaci ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/skoly-a-skolska-zarizeni-skolni-rok-201718.

 

Kontakt
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 778 727 232
E
petra.bacova@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

 • csu_tz180831_blizi_se_novy_skolni_rok.docx
 • Prezentace z tiskové konference
 • Vyjádření Heleny Chodounské z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Adriany Ondrušové z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ
  (soubor mp3)