Bilance meziokresní vyjížďky do zaměstnání podle výsledků sčítání 2011

 

Kód: 170242-17
Název produktu: Bilance meziokresní vyjížďky do zaměstnání podle výsledků sčítání 2011
Anotace:

Datová sada obsahuje statistické údaje o počtu vyjíždějících osob za jednotlivé okresy a Hlavní město Prahu, jejichž pracoviště bylo v rozhodný okamžik sčítání (26. 3. 2011) v jiné obci než byla obec obvyklého pobytu.  Jedná se tedy o vyjížďku mezi okresy České republiky, včetně vyjížďky do Hlavního města Prahy a do zahraničí.

Klíčová slova: Vyjížďka, vyjížďka do zaměstnání, sčítání lidu.
Periodicita: Jednorázová
Územní členění: Okresy
Kontakt: eduard.durnik@czso.cz
Odkaz na dokumentaci datové sady:

https://www.czso.cz/documents/10180/62327313/170242-17dds.docx

https://www.czso.cz/documents/10180/62327313/170242-17dds.htm

https://www.czso.cz/documents/10180/62327313/170242-17dds.pdf

Typ produktu: Otevřená data
Verze: Česká
Rok: 2011
Datum vydání 17. 8. 2017

 

  • Dokumentace datové sady
  • Schéma datového souboru
  • Data