Bibliografie - 1946 a 1947

 

Soupisy obyvatelstva v Československu v letech 1946-1947

    Praha, SÚS 1951. 38, 561 s.
    Čs. statistika, sv. 184 (řada IV., seš. 15)

  Soupisy obyvatelstva ke dni 22. května 1947. I-VI.

    Praha, Zprávy Státního úřadu statistického Republiky československé, 29, 1948, č. 31-36, 43-44, 49-53, 103-105
    Část 1. Přítomné obyvatelstvo, domácnosti, počet obcí, výměra, s. 219-230, č. 31-32 (řada D, č. 7-8)
    Část 2. Povolání obyvatelstva podle tříd objektivního povolání a jeho sociální rozvrstvení, s. 231-264, č. 33-36 (řada D, č. 9-12)
    Část 3. Pohlaví, věk a rodinný stav obyvatelstva, s. 309-320, č. 43-44 (řada D, č. 9-12)
    Část 4. Obyvatelstvo podle místa pobytu ze dne 1. května 1945, s. 353-360, č. 49 (řada D, č. 15)
    Část 5. Poměr obyvatelstva k povolání, skupiny objektivního povolání, s. 361-390, č. 50-53 (řada D, č. 16-19)
    Část 6. Velikostní skupiny obcí. Domácnosti soukromé a ústavní. Objektivní povolání podle rodinného stavu, věku, pohlaví a velikostních skupin obcí, s. 775-798, č. 103-105 (řada D, č. 20-22)
  Obsaženy jsou pouze údaje za české země. Pouze některé základní přehledy (v části I.-III. a V.) obsahují též data za Slovensko a celý stát. Data týkající se Slovenska byla v nich odhadnuta na veškeré přítomné obyvatelstvo rovněž ke dni 22. května 1947.

  Soznam obcí na Slovensku podľa administratívneho stavu k 1. júli 1947. Okresy; poštové úrady; počet obyvateľov zo dňa 4. októbra 1946
    Praha, SÚS 1947. 56 s. - Soznam obcí v republike Českolsovenskej. Diel III.

    Povolanie obyvateľstva na Slovensku podľa súpisu civilného obyvateľstva zo dňa 4. októbra 1946
    Bratislava, ŠPŠÚ 1947. 409 s. - Publikácie ŠPŠÚ. Zv. 1
  Pramenné dílo skládající se ze dvou tabulkových částí. První obsahuje rozvrstvení obyvatelstva podle tříd a skupin povolání v jednotlivých okresech. Druhá část sleduje pracovníky vybraných řemeslnických živností podle pohlaví a postavení v povolání.

  Sčítání domů a bytů v zemi České a Moravsko-slezské ke dni 31. ledna 1946
    Statistické informace, řada Populační statistika, 1946, č. 3 a 5; 1947, č. 3, 4, 5 a 7

    Domy a byty ve venkovských obcích Čech, Moravy a Slezska v roce 1946
    Statistické informace, řada Populační statistika, 1948, č. 7

    Súpis domov a bytov v Bratislave v r. 1945
    Zprávy Štátného plánovacieho a štatistického úradu, 1946, č. 2, s. 36-38

    Súpis bytov v Bratislave zo dňa 13. a 14. októbra 1945
    Zprávy Štatného plánovacieho a štatistického úradu, 1947, č. 5-6, s. 145-166, 169-183