Bibliografie - 1921

 

Sčítání lidu v Republice československé ze dne 15. února 1921; Praha, Státní úřad statistický 1924-1927.

 

Díl I. (Data o pohlaví, národnosti, státní příslušnosti, náboženském vyznání, věku a rodinném stavu obyvatelstva, růstu a hustotě). Praha, SÚS 1924, 276 s.; Čs. statistika, sv. 9, (řada VI., seš. 1). Část textová obsahuje v úvodu popis přípravy sčítání a jeho rozsah; analytická část je rozdělena do 13 oddílů: území Československé republiky a jeho administrativní rozdělení; přítomné obyvatelstvo a jeho vzrůst, měna přirozená, stěhování a válečné ztráty; aglomerace obyvatelstva; hustota obyvatelstva; bytové strany; domy; obyvatelstvo podle pohlaví; státní příslušnost obyvatelstva; národnost obyvatelstva; náboženské vyznání obyvatelstva; věk obyvatelstva; rodinný stav obyvatelstva
Díl II. Povolání obyvatelstva. Data o povolání a postavení v povolání; rovněž v kombinaci s pohlavím, národností, státní příslušností, náboženským vyznáním, věkem a rodinným stavem obyvatelstva. Část 1. Čechy. 1925, 563 s.; Čs. statistika, sv. 20 (řada VI., seš. 2).
Díl II. Povolání obyvatelstva. Data o povolání a postavení v povolání; rovněž v kombinaci s pohlavím, národností a příslušností, náboženským vyznáním, věkem a rodinným stavem obyvatelstva. Část 2. Morava a Slezsko. 1925, 453 s.; Čs. statistika sv. 21 (řada VI., seš. 3).
Díl II. Povolanie obyvateľstva. Data o povolání a postavení v povolání; rovněž v kombinaci s pohlavím národností, státní příslušností, náboženským vyznáním, věkem a rodinným stavem obyvatelstva. Část 3. Slovensko. 1925, 593 s.; Čs. statistika, sv. 22 (řada VI., seš. 4).
Díl II. Povolání obyvatelstva. Část 4. Československá republika. 1927, 215 s., 18 kartogramů; Čs. statistika, sv. 23 (řada VI., seš. 5). Čtvrtá část přináší kromě úhrnných dat za republiku analytickou část, která popisuje způsob zjišťování povolání a postavení v povolání ve sčítáních v rámci Rakousko-Uherska, vč. klasifikací povolání při sčítání od r. 1869 a analyticky zpracovává data o povolání, postavení v povolání a změně povolání.
Díl III. (Ostatní demografická data). Praha, SÚS 1927, 190 s.; Čs. statistika, sv. 37 (řada VI., seš. 6). Analytická část sleduje: národnost a náboženské vyznání bytové otázky; rodiště obyvatelstva a vnitřní stěhování, obyvatelstvo podle délky pobytu v obci a gramotnost. V tabulkové části jsou zařazena zbývající demografická data: poměr k majiteli bytu; rodiště, od kdy bydlí zapsaná osoba v obci; znalost čtení a psaní; některá data týkající se velikosti bytu, počtu podnájemníků, počtu dětí a služebných aj.

Sčítání bytů ve větších městech Republiky československé ze dne 15. února 1921; Praha, SÚS 1929, 205 s., Čs. statistika, sv. 40 (řada XIII, seš. 1). Výsledky sčítání bytů ve městech nad 20 tisíc obyvatel (35 měst a aglomerací). V textové části je podán vývoj sčítání bytů u nás, organizace šetření z r. 1921 a postup zpracovaní výsledků. Analýza výsledků je rozdělena do 10 oddílů pozorované aglomerace podle vývoje jejich zalidnění od r. 1870; byty a velikost bytů; hlavní druhy bydlení; poloha bytů velikost bytů; složení bytů, zalidnění bytů; držba bytů; nájemné z pronajatých bytů; obytné ústavy.

Statistický lexikon v Republice československé Díl I. - IV. (na základě výsledků sčítání lidu ze dne 15. února 1921); Praha, SÚS 1923-1928. I. díl Čechy, 1923, 586 s.; II. díl Morava a Slezsko, 1924, 219 s.; III. díl Slovensko, 1927, 276 s.

Obyvatelstvo Slezska a Hlučínska v několika nejdůležitějších směrech na základě sčítání lidu ze dne 15. února 1921 se zvláštním zřetelem na předešlé sčítání lidu; Opava, Zemský statistický úřad pro Slezsko 1924, 520 s.