Bytová družstva a společenství vlastníků jednotek - časové řady

 

Počet bytových družstev a společenství vlastníků jednotek v letech 2002 – 2017 v členění podle krajů (NUTS3) a dále podle okresů (LAU1). Údaje již nejsou aktualizovány.
Odbor národních účtů, Ing. Vladimír Kermiet
Kontaktní osoba: Pavel Michl, tel.: 274 052 727, e-mail: pavel.michl@czso.cz

 • Tab. 1 Velká bytová družstva v ČR v letech 2002 až 2017 (20 a více zaměstnanců)
  29.06.2018 (kód: 050091-18)
 • Tab. 2 Malá bytová družstva v ČR v letech 2002 až 2017 (méně než 20 zaměstnanců)
  29.06.2018 (kód: 050091-18)
 • Tab. 3 Počet bytů ve vlastnictví bytových družstev v ČR
  29.06.2018 (kód: 050091-18)
 • Tab. 4 Bytová družstva a počet jejich bytů podle velikostních kategorií, rok 2017
  29.06.2018 (kód: 050091-18)
 • Tab. 5 Společenství vlastníků jednotek v ČR v letech 2002 až 2017
  29.06.2018 (kód: 050091-18)
 • Tab. 6 Počet bytů ve společenstvích vlastníků jednotek v letech 1996 až 2017 - v časové řadě podle krajů ČR
  29.06.2018 (kód: 050091-18)
 • Tab. 7 Společenství vlastníků jednotek a počet bytů podle velikostních kategorií v roce 2017
  29.06.2018 (kód: 050091-18)