Obchod, pohostinství, ubytování - časové řady - Bazický rok 2005 - Klasifikace NACE Rev. 2

 

 • Tab. 1 Indexy tržeb bez DPH v maloobchodě, prodeji motorových vozidel, ubytování a stravování
  (stejné období předchozího roku = 100)
 • Tab. 2 Indexy tržeb bez DPH v maloobchodě, prodeji motorových vozidel, ubytování a stravování
  (průměr roku 2005 = 100)
 • Tab. 3 Maloobchodní tržby (bez DPH) v podnicích s 1 000 a více zaměstnanci v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (CZ-NACE 4711)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot
  (průměr roku 2005 = 100)
 • Graf 2 Tržby v ubytování, stravování a pohostinství
  (průměr roku 2005 = 100)