Obchod, pohostinství, ubytování - časové řady - Bazický rok 2000 - Klasifikace NACE Rev. 1.1

 

 • Tab. 1 Indexy tržeb s DPH v maloobchodě, prodeji motorových vozidel, ubytování a stravování
  (stejné období předchozícho roku = 100)
 • Tab. 2 Indexy tržeb s DPH v maloobchodě, prodeji motorových vozidel, ubytování a stravování
  (průměr roku 2000 = 100)
 • Tab. 1 Indexy tržeb bez DPH ve velkoobchodě
  (stejné období předchozího roku = 100, běžné ceny)
 • Tab. 2 Indexy tržeb bez DPH ve velkoobchodě
  (průměr roku 2000 = 100, běžné ceny)