Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji

 

K 22 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší podle správních obvodů ORP v roce 2003

Kartogram 22 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší podle správních obvodů ORP v roce 2003