Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji

 

K 14 Obecná míra nezaměstnanosti v krajích v letech 2000 až 2006

Kartogram 14 Obecná míra nezaměstnanosti v krajích v letech 2000 až 2006