Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji

 

K 12 Vývoj průměrného věku a naděje dožití při narození v krajích v letech 2000 až 2006

Kartogram 12 Vývoj průměrného věku a naděje dožití při narození v krajích v letech 2000 až 2006