Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji

 

Graf 18 Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v %

Graf 18 Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v %