Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji

 

Graf 16 Míra zaměstnanosti žen v %

Graf 16 Míra zaměstnanosti žen v %