Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji

 

Graf 15 Podíl domácností připojených k internetu v %

Graf 15 Podíl domácností připojených k internetu v %