Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji

 

Graf 13 Naděje dožití mužů a žen při narození (roky)

Graf 13 Naděje dožití mužů a žen při narození (roky)