Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji

 

Graf 9 Saldo příjmů a výdajů veřejných rozpočtů na celkových výdajích těchto rozpočtů v %

Graf 9 Saldo příjmů a výdajů veřejných rozpočtů na celkových výdajích těchto rozpočtů v %