Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji

 

Graf 8 Podíl malých a středních podniků na celkové zaměstnanosti v %

Graf 8 Podíl malých a středních podniků na celkové zaměstnanosti v %