Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. čtvrtletí 2021


B. Mezikrajové srovnání vybraných ukazatelů
K 1.9. došlo k revizi výsledků za 1. čtvrtletí 2021 v části "Zaměstnanost a nezaměstnanost (VŠPS)" vzhledem k metodické změně u ekonomického postavení osob na rodičovské dovolené (zařazení do ekonomicky neaktivních).
Tab. B.1 Mezikrajové srovnání vybraných ukazatelů Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.