Statistický bulletin - Ústecký kraj - 1. čtvrtletí 2021


B. Mezikrajové srovnání vybraných ukazatelů
K 1. 9. došlo k revizi výsledků VŠPS za 1. čtvrtletí 2021 vzhledem k metodické změně ekonomického postavení osob na rodičovské dovolené (zařazení do ekonomicky neaktivních).
Tab. B.1 Vybrané ukazatele podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.