Terciární vzdělávání: Studenti a absolventi vysokoškolského a vyššího odborného vzdělávání - 2017


B Absolventi vysokoškolského vzdělání v ČR dle úrovně a oboru vzdělání (2001–2017)
Absolventi vysokoškolského vzdělávání v ČR dle úrovně a skupin oborů vzdělání
Tab. B1 Absolventi vysokoškolského vzdělávání v ČR dle pohlaví, občanství, úrovně a skupin oborů vzdělání celkem v roce 2017 Excel PDF
Tab. B2 Absolventi vysokoškolského vzdělávání v ČR dle úrovně a skupin oborů vzdělání celkem (2001–2017) Excel PDF
Tab. B3 Absolventi - ženy vysokoškolského vzdělávání v ČR dle úrovně a skupin oborů vzdělání (2001–2017) Excel PDF
Tab. B4 Absolventi - cizinci vysokoškolského vzdělávání v ČR dle úrovně a skupin oborů vzdělání (2001–2017) Excel PDF

Absolventi vysokoškolského vzdělávání v ČR dle úrovně a oboru vzdělání
Tab. B5 Absolventi vysokoškolského vzdělávání v ČR dle oboru vzdělání (2001–2017) Excel PDF
Tab. B6 Absolventi vysokoškolského vzdělávání v bakalářském programu v ČR dle oboru vzdělání (2001–2017) Excel PDF
Tab. B7 Absolventi vysokoškolského vzdělávání v magisterském a navazujícím magisterském programu v ČR dle oboru vzdělání (2001–2017) Excel PDF
Tab. B8 Absolventi vysokoškolského vzdělávání v doktorském programu v ČR dle oboru vzdělání (2001–2017) Excel PDF

Absolventky - ženy vysokoškolského vzdělávání v ČR dle úrovně a oboru vzdělání
Tab. B9 Absolventky - ženy vysokoškolského vzdělávání v ČR dle oboru vzdělání (2001–2017) Excel PDF
Tab. B10 Absolventky - ženy vysokoškolského vzdělávání v bakalářském programu v ČR dle oboru vzdělání (2001–2017) Excel PDF
Tab. B11 Absolventky - ženy vysokoškolského vzdělávání v magisterském a navazujícím magisterském programu v ČR dle oboru vzdělání (2001–2017) Excel PDF
Tab. B12 Absolventky - ženy vysokoškolského vzdělávání v doktorském programu v ČR dle oboru vzdělání (2001–2017) Excel PDF

Absolventi - cizinci vysokoškolského vzdělávání v ČR dle úrovně a oboru vzdělání
Tab. B13 Absolventi- cizinci vysokoškolského vzdělávání v ČR dle oboru vzdělání (2001–2017) Excel PDF
Tab. B14 Absolventi - cizinci vysokoškolského vzdělávání v bakalářském programu v ČR dle oboru vzdělání (2001–2017) Excel PDF
Tab. B15 Absolventi - cizinci vysokoškolského vzdělávání v magisterském a navazujícím magisterském programu v ČR dle oboru vzdělání (2001–2017) Excel PDF
Tab. B16 Absolventi - cizinci vysokoškolského vzdělávání v doktorském programu v ČR dle oboru vzdělání (2001–2017) Excel PDF

Zveřejněno dne: 11.02.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.