Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2014


Automatizované sdílení dat uvnitř podniku – integrace vnitropodnikových procesů
Tab. 55 Podniky používající automatizované sdílení dat o přijatých/zadaných objednávkách Excel PDF
Tab. 56 Podniky používající ERP pro sdílení informací mezi různými podnikovými funkcemi Excel PDF
Tab. 57 Podniky používající CRM pro správu a využití informací o zákaznících Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.