Publikace

 

Zrušit
Probíhá zpracování…
Zobrazeno 1-100 záznamů z celkového počtu 2019 na 21 stránkách.
Datum vydáníKódNázev
17.10.2019130157-19Vývoj obyvatelstva v krajích České republiky - 2018
16.10.2019011045-19Indexy cen zemědělských výrobců - září 2019
16.10.2019011046-19Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - září 2019
15.10.2019140070-19Organizační statistika - 3. čtvrtletí 2019
15.10.2019270130-19Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 9. 2019
15.10.2019320194-19Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky) - první pololetí 2019 (pouze anglicky)
15.10.2019130054-19Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností - 2009 až 2018
11.10.2019150139-19Vybrané finanční ukazatele v průmyslu - 1. pololetí 2019
11.10.2019012018-19Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - září 2019
09.10.2019150185-19Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - červenec 2019
07.10.2019241013-19Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - srpen 2019
07.10.2019270127-19Porážky hospodářských zvířat - srpen 2019
03.10.2019130069-19Vývoj obyvatelstva České republiky - 2018
03.10.2019330084-19Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2019
03.10.2019330093-19Statistický bulletin - Pardubický kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2019
03.10.2019330086-19Statistický bulletin - Ústecký kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2019
03.10.2019330097-19Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2019
03.10.2019330104-19Statistický bulletin - Jihomoravský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2019
03.10.2019330102-19Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. až 2. čtvrtletí 2019
03.10.2019330088-19Statistický bulletin - Liberecký kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2019
03.10.2019330101-19Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2019
03.10.2019330111-19Statistický bulletin - Středočeský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2019
03.10.2019330121-19Statistický bulletin - Hl. m. Praha - 1. až 2. čtvrtletí 2019
03.10.2019330106-19Statistický bulletin - Jihočeský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2019
03.10.2019330090-19Statistický bulletin - Královéhradecký kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2019
03.10.2019330109-19Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2019
03.10.2019330099-19Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2019
03.10.2019130067-19Demografická ročenka České republiky - 2018
02.10.2019150142-19Spotřeba paliv a energie - 2018
01.10.2019150143-19Energetická náročnost výroby vybraných výrobků - 2018
30.09.2019014005-19Index cen bytových nemovitostí (House Price Index) - 2. čtvrtletí 2019
30.09.2019320202-19Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 2. čtvrtletí 2019
30.09.2019250128-19Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 2. čtvrtletí 2019
30.09.2019250129-19Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS (anglicky) - 2. čtvrtletí 2019 (pouze anglicky)
30.09.2019241015-19Zahraniční obchod ČR - roční údaje - 2018
30.09.2019270132-19Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2017 a semidefinitivní výsledky za rok 2018
30.09.2019280022-19Výdaje na ochranu životního prostředí - 2018
30.09.2019130056-19Demografická ročenka okresů - 2009 až 2018
27.09.2019220028-19Volby do Evropského parlamentu - 2019
25.09.2019012023-19Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - srpen 2019
25.09.2019011044-19Indexy cen průmyslových výrobců - srpen 2019
23.09.2019270126-19Bilance rostlinných výrobků - 1. pololetí 2019
20.09.2019320197-19Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 3/2019 (pouze anglicky)
18.09.2019013012-19Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - červenec 2019
16.09.2019320185-19Statistika&My - září 2019
13.09.2019014007-19Indexy realizovaných cen bytů - 2. čtvrtletí 2019
13.09.2019130053-19Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2019
13.09.2019110024-19Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 2. čtvrtletí 2019
13.09.2019320193-19Vývoj ekonomiky České republiky - 2. čtvrtletí 2019
12.09.2019320314-19Trendy na trhu práce v ČR - v roce 2018
11.09.2019130062-19Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2019
10.09.2019270129-19Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2019
06.09.2019130066-19Demografická ročenka měst - 2009 až 2018
30.08.2019150141-19Ekonomické výsledky průmyslu ČR - 2017
30.08.2019330124-19Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje - 2018
30.08.2019330130-19Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2018
30.08.2019130068-19Demografická ročenka krajů - 2009 až 2018
29.08.2019320181-19Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 29.8.2019
28.08.2019230042-19Školy a školská zařízení - školní rok 2018/2019
23.08.2019100005-19Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře - od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019
20.08.2019110025-19Časové řady základních ukazatelů statistiky práce - srpen 2019
16.08.2019011041-19Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 2. čtvrtletí 2019
16.08.2019320305-19Analýza ekonomického vývoje - v roce 2018
14.08.2019011038-19Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 2. čtvrtletí 2019
13.08.2019270128-19Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2019
07.08.2019270135-19Chov skotu - 1. pololetí 2019
07.08.2019270136-19Chov prasat - 1. pololetí 2019
07.08.2019330107-19Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje - 2019
06.08.2019241014-19Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA v národním pojetí – čtvrtletní údaje - 2. čtvrtletí 2019
05.08.2019011035-19Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 2. čtvrtletí 2019
31.07.2019250130-19Trh práce v ČR - časové řady - 1993-2018
31.07.2019250131-19Trh práce v ČR - časové řady (anglicky) - 1993-2018 (pouze anglicky)
30.07.2019130119-19Úmrtnostní tabulky za okresy a naděje dožití ve správních obvodech ORP - 2014 - 2018
04.07.2019270134-19Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2019
04.07.2019270143-19Soupis ploch osevů - k 31. 5. 2019
28.06.2019130051-19Obyvatelstvo Plzeňského kraje - 2018
28.06.2019130058-19Věkové složení a pohyb obyvatelstva Zlínského kraje, jeho okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností - 2018
28.06.2019250132-19Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry - 2018
28.06.2019250133-19Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry (anglicky) - 2018 (pouze anglicky)
28.06.2019330122-19Čísla z první ruky Praha - 2018
28.06.2019330123-19Čísla z první ruky Praha (anglicky) - 2018 (pouze anglicky)
21.06.2019110023-19Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích, definitivní údaje - 2017
12.06.2019130061-19Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje - 2018
31.05.2019260004-18Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za rok 2018
31.05.2019130059-19Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji - 2018
31.05.2019100004-19Lesnictví - 2018
31.05.2019090005-19Výsledky účtu kultury - 2017
31.05.2019042006-19Ekonomické výsledky peněžních institucí (bankovních i nebankovních) - 2015-2017
30.05.2019130060-19Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji - 2018
30.05.2019130063-19Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje - 2017 - 2018
27.05.2019110026-19Struktura mezd zaměstnanců - 2018
13.05.2019320194-18Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky) - rok 2018 (pouze anglicky)
13.05.2019270142-19Soupis hospodářských zvířat - k 1. 4. 2019
13.05.2019090016-19Statistika sportu: základní ukazatele - 2017
06.05.2019320308-19Česko 15 let v Evropské unii
02.05.2019280021-19Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2018
02.05.2019990205-19O složitém jednoduše aneb Nebojte se statistiky, nekouše
30.04.2019042008-18Ekonomické výsledky v odvětví finančního zprostředkování - 4. čtvrtletí 2018
30.04.2019130072-19Počet obyvatel v obcích - k 1.1.2019
30.04.2019130064-19Věkové složení obyvatelstva - 2018
Zobrazeno 1-100 záznamů z celkového počtu 2019 na 21 stránkách.
Normální zobrazeníNormální zobrazení