Analýza vývoje kultury - v letech 2000 - 2013

 
Kód: 090009-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. PhDr. Jaroslav Novák CSc.
E-mail: jaroslav.novak@czso.cz

Celá publikace Word PDF
1.        Úvod
2.        Zdroje dat

3.        Vývoj ve vybraných kulturních odvětvích v letech 2000 – 2013 v naturálních datech

3.1.  Muzea, galerie a památkové objektyzea, galerie a památkové objekty

3.2.  Knihovny

3.3.  Divadla

3.4.  Tisk

3.5.  Stručné shrnutí hodnocení vývoje naturálních dat

4.        Vývoj kultury z pohledu hodnotových ukazatelů  
5.        Nahlédnutí do zahraničí
6.        Závěry
Použité zdroje a literatura

Zveřejněno dne: 16.04.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.