Analýza společenského a hospodářského vývoje ČR

 
Kód: 320299-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Bc. Jiří Kamenický
E-mail: jiri.kamenicky@czso.cz

Autoři publikace: Bc. Jiří Kamenický

                             Mgr. Bc. Karolína Súkupová

 

Celá publikace Word PDF
1. Shrnutí Word PDF
2. Obyvatelstvo Word PDF
3. Trh práce Word PDF
4. Cenový vývoj Word PDF

4.1. Deflátor HDP
4.2. Spotřebitelské ceny
4.3. Ceny výrobců
4.4. Ceny v zahraničním obchodě se zbožím 

5. Vnější ekonomické vztahy Word PDF

5.1. Zahraniční obchod a jeho struktura
5.2. Saldo běžného a finančního účtu platební bilance
5.3. Investiční pozice a zahraniční dluh

6. Investice Word PDF
7. Věda a výzkum Word PDF
8. Odvětví Word PDF

8.1. Zemědělství, lesnictví a rybářství
8.2. Průmysl (těžba, energetika, zpracovatelský průmysl)
8.3. Stavebnictví
8.4. Obchod
8.5. Ubytování, stravování, pohostinství
8.6. Doprava
8.7. Finanční služby
8.8. Vzdělávání
8.9. Kultura
8.10. Zdravotnictví
8.11. Hospodaření vládních institucí

9. Příjmy domácností Word PDF
10. Spotřební a investiční výdaje domácností Word PDF
11. Hrubý domácí produkt Word PDF

Zveřejněno dne: 15.09.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.