Aktualizace Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)

 

26. června 2020

Dne 4. června 2020 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno sdělení Českého statistického úřadu č. 272/2020 Sb., o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS), s účinností od 1. ledna 2021. Předmětem aktualizace klasifikace CZ-NUTS je změna názvu územní statistické jednotky „Česká republika“ na úrovních NUTS 0 a NUTS 1 na „Česko“. Kódy „CZ“ (úroveň NUTS 0) a „CZ0“ (úroveň NUTS 1) se nemění.

Klasifikace CZ-NUTS byla aktualizována v návaznosti na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1755, ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS).

Doplňujeme, že zkrácený název „Česko“ je zaveden rovněž v Číselníku zemí (CZEM), a to s účinností od 1. ledna 2014.

Klasifikace CZ-NUTS je dostupná na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_uzemnich_statistickych_jednotek_-cz_nuts-.