Strukturální šetření v zemědělství - 2016


AKCIOVÁ SPOLEČNOST
3      Pracující v zemědělství celkem Excel PDF
4      Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věkových skupin Excel PDF
5      Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle odpracovaných hodin Excel PDF
9      Bilance půdy Excel PDF
10      Využití orné půdy Excel PDF
11      Využití obhospodařované zemědělské půdy Excel PDF
12      Celková výměra půdy Excel PDF
13      Speciálně využívaná půda Excel PDF
14      Zpracování orné půdy Excel PDF
15      Pokryv orné půdy v zimním období Excel PDF
16      Střídání plodin Excel PDF
17      Zavlažování Excel PDF
18      Zdroje vody a metody zavlažování Excel PDF
19      Stavy hospodářských zvířat Excel PDF
20      Statková hnojiva Excel PDF
21      Spotřeba statkových hnojiv podle typu aplikace Excel PDF
22      Rozsah ekologického zemědělství Excel PDF
23      Využití orné půdy v ekologickém zemědělství Excel PDF
24      Využití obhospodařované zemědělské půdy v ekologickém zemědělství Excel PDF
25      Stavy hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství Excel PDF

Zveřejněno dne: 24.08.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.