Agrocenzus 2010 - Strukturální šetření v zemědělství a metody zemědělské výroby (analytické vyhodnocení) - 2010

 
Kód: e-2127-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Klára Čermáková
E-mail: klara.cermakova@czso.cz


spoluautoři:
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, kontaktní pracoviště FADN
vedoucí: Ing. Josef Hanibal

ÚVOD Word PDF

ČÁST I. ZAŘAZENÍ ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK DLE AKTUALIZOVANÉ TYPOLOGIE EU
1. OBECNÉ PRINCIPY NOVÉHO KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Word PDF
2. VÝROBNÍ ZAMĚŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE OBECNÝCH TYPŮ A JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ Word PDF
3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ VYJÁDŘENÁ VE TŘÍDÁCH EKONOMICKÉ VELIKOSTI A V ROZLIŠENÍ PODLE VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ Word PDF
4. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ VYJÁDŘENÁ V ROZLIŠENÍ PODLE HLAVNÍCH TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ Word PDF
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Word PDF
PŘÍLOHY K ČÁSTI I

ČÁST II. SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ AGROCENZŮ 2010 A 2000
METODICKÉ POZNÁMKY Word PDF
1. STRUKTURA A CHARAKTERISTIKA ZEMĚDĚLSKÝCH SUBJEKTŮ Word PDF
2. VLASTNICKÉ VZTAHY Word PDF
3. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND, ROSTLINNÁ VÝROBA Word PDF
4. ZEMĚDĚLSKÉ SUBJEKTY HOSPODAŘÍCÍ BEZ PŮDY Word PDF
5. ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA Word PDF
6. PRACOVNÍ SÍLY V ZEMĚDĚLSTVÍ Word PDF
7. VYBAVENOST ZEMĚDĚLSKÝCH SUBJEKTŮ STROJI A ZAŘÍZENÍMI Word PDF
SHRNUTÍ Word PDF
PŘÍLOHY K ČÁSTI II
SEZNAM ZKRATEK, ZNAČKY POUŽITÉ V TABULKÁCH Word PDF

Zveřejněno dne: 30.08.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.