Agrocenzus 2010 - Strukturální šetření v zemědělství a metody zemědělské výroby - 2010

 
Kód: e-2126-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Klára Čermáková
E-mail: klara.cermakova@czso.cz


Zveřejněno dne: 26.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.